Lokale usługowe do wynajęcia.

Ogłoszenie

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku wynajmie lokale użytkowe:

1. o powierzchni 63,65 m2 w realizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej,

2. o powierzchni 59,70 m2 w budynku przy ul. Pileckiego 6 w Białymstoku z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.

Wnioski o najem lokalu z podaniem rodzaju planowanej działalności należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 w Białymstoku w godz. 7:30 – 15:30 lub e-mailem na adres komunalne@tbs.bialystok.pl w terminie do dnia 20-03-2016 r.