Ogłoszenie o uzupełnieniu

Białystok dn. 13.08.2018r.

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU

 

 

Dotyczy zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Ogłoszenie nr 597306-N-2018 z dnia 2018-08-01
 

 

Termomodernizacja budynku Brukowa 26

Białystok dn. 09.08.2018r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 26 przy ul. Brukowej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Brukowej 26 w Białymstoku. Zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Termin wykonania robót do 31.12.2018r. Oferta musi zawierać cenę na wykonanie całości robót.

Przetarg budynek mieszkalny 4B - powtórzony

Ogłoszenie nr 597306-N-2018 z dnia 2018-08-01  
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Przeglądarka

Szanowni Państwo,

By zalogować do panelu mieszkańca proszę korzystać z  przeglądarki Chrome lub Opera.

 

Podziel się książką

Podziel się książką,

to akcja adresowana do mieszkańców TBS, ich znajomych, rodziny, przyjaciół.

Szanowny Czytelniku,

jeśli masz w domu książki już przeczytane i chciałbyś je wymienić na inne, skorzystaj z tej skrzynki. Może ktoś następny z ochotą je przeczyta, do czego serdecznie zachęcamy. I tak skrzynka stanie się bazą dla wędrujących książek.

Opiekunem tej mini  biblioteki w tunelu jest Komunalne TBS Sp. z o.o.

Szanujmy naszą wspólną własność i czytajmy,

Lokale usługowe do wynajęcia.

Ogłoszenie

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku wynajmie lokale użytkowe:

1. o powierzchni 63,65 m2 w realizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej,

2. o powierzchni 59,70 m2 w budynku przy ul. Pileckiego 6 w Białymstoku z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaBiałystok, 17-08-2018 r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz
z zagospodarowaniem terenu
Nr ogłoszenia: 597306-N-2018 z dnia 2018-08-01

Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek  nr 4B

Dane o ofertach:

Ogłoszenie - lokal ul. Waryńskiego 1A

OGŁOSZENIE

 

Komunalne TBS Sp. zo.o. jako zarządca nieruchomości przy ul.Waryńskiego 1A informuje ,że Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 1A  zdecydowała o przekazaniu do adaptacji na cele mieszkalne dwóch pomieszczeń strychowych o powierzchni ok. 100mkażde znajdujących się na trzecim piętrze w budynku  przy ul. Waryńskiego 1A .  Adaptację powinna  wykonać  osoba zainteresowana na koszt własny, we własnym zakresie ,zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaproszenie - lampy zewnętrzne

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 10-08-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:

„ Wymiana słupów oświetleniowych i opraw zewnętrznych” na osiedlu Bacieczki I
w Białymstoku.

Ogłoszenie

Białystok dn. 09.08.2018r.

 

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 06 sierpnia 2018 dotyczących zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Strony